Πληρωμή υπηρεσιών

Όλα τα τιμολόγια πληρωμής δημιουργούνται 30 ημέρες πριν από την πληρωμή. Η μη πληρωμή μέχρι την ημερομηνία λήξης θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή και τελικά την τερματισμό της υπηρεσίας. Η NETFOCUS διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την υπηρεσία σας σε οποιοδήποτε σημείο μετά την καθυστέρηση του τιμολογίου σας και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων λόγω τερματισμού.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Η NETFOCUS συνιστά στους πελάτες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους στους προσωπικούς τους υπολογιστές ή στους απομακρυσμένους διακομιστές αποθήκευσης. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τα δικά τους δεδομένα. Η NETFOCUS δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων από προβληματικό hardware ή άλλο καταστροφικό γεγονός.

Παράνομη χρήση

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Η μετάδοση, η διανομή, η αποθήκευση ή η σύνδεση με οποιοδήποτε υλικό κατά παράβαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού απαγορεύεται. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, υλικό προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.Spam Όλοι οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με το μαζικό και εμπορικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών σας, οι διακομιστές αλληλογραφίας ή οι διευθύνσεις IP τοποθετούνται σε μαύρες λίστες ή άλλα συστήματα λογισμικού φιλτραρίσματος αλληλογραφίας, το hosting σας μπορεί να ανασταλεί και ενδεχομένως να τερματιστεί μετά από επανεξέταση.

E-mail

Η NETFOCUS έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη. Αν ο Πελάτης επιθυμεί τη συχνή αποστολή νόμιμου μαζικού ταχυδρομείου σε εκατοντάδες ή χιλιάδες παραλήπτες, μπορεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες αποστολής newsletters οπος τα SendInBlue, Zoho, Mail Jet κλπ. Η μαζική αποστολή διαφημιστικών email απαγορεύεται αυστηρά.

SMTP authentication

O πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί SMTP authentication στις φόρμες εγγραφής (ή επικοινωνίας, παραγγελιοληψίας) και γενικά κάθε εφαρμογής που στέλνει email μέσω των ιστοσελίδων του. Αν ο Πελάτης δε γνωρίζει πώς να κάνει SMTP authentication στις φόρμες των site του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Τεχνικό της ιστοσελίδας του.

Mέγιστα επιτρεπόμενα όρια CPU – Shared hosting

Είναι αποδεκτό να χρησιμοποιήσετε μέχρι και το 50% από τα CPU του πακέτου σας 24/7 ή το 100% από τα CPU του πακέτου σας για σύντομο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι κάθε πακέτο Web Hosting μοιράζεται το CPU με άλλους πελάτες, η σταθερή χρήση του 100% της CPU υποβαθμίζει την ποιότητα της υπηρεσίας για άλλους χρήστες στον ίδιο Server.

Mέγιστα επιτρεπόμενα όρια CPU – Dedicated Hosting

Είναι αποδεκτό να χρησιμοποιήσετε μέχρι και το 100% από τα CPU του πακέτου σας 24/7.

Δίσκος & δίκτυο

H ταχύτητα δίσκου και το δίκτυο μοιράζονται, επομένως μπορεί να σας ζητήσουμε να μειώσετε τη χρήση σας.

Απαγορευμένη χρήση

Ακολουθούν αυστηρά απαγορευμένες χρήσεις και ενδέχεται να οδηγήσουν σε άμεση αναστολή ή / και τερματισμό, αν ανακαλυφθούν στο λογαριασμό σας:
Επιθέσεις Denial of Service (DoS)
Σκανάρισμα θυρών
Botnets
Κόμβοι εξόδου TOR
Ανοιχτά proxies
Ανοιχτά DNS resolver
Hola
Παράνομες λήψεις/πειρατεία
Kloxo
Δημόσιες βίντεο κλήσεις (π.χ. CamFrog, Visichat)
Εικονικά νομίσματα / κρυπτονομίσματα / εξόρυξη νομίσματος
Επαλήθευση Crypto (Smartnodes κτλ.)
HentaiAtHome
Facebook crawlers
IP spoofing
Ιστοσελίδες ψεύτικων προϊόντων/απομιμήσεων
Phishing
World Community Grid, Folding at Home ή παρόμοιο λογισμικό
Prime95
CrystalMines
Ιστοσελίδες HYIP
Ιστοσελίδες Booter/Stresser
HitLeap ή οποιαδήποτε τεχνητή δημιουργία κίνησης
iBusinessPromoter ή παρόμοιο λογισμικό
LIULIANGKUANG
Multics, CCcam ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό διαμοιρασμού κάρτας
Κινεζικοί διακομιστές ιδιωτικού παιγνίου ή συναφείς ιστοσελίδες
Shadowsocks

Επιστροφές χρημάτων και οδηγίες ακύρωσης

Προσφέρουμε μια περίοδο επιστροφής 2 ημερών για την πρώτη σας πληρωμή μαζί μας. Οι επιστροφές πρέπει να ζητηθούν μέσω Ticket στην Περιοχή Πελάτη μετά την υποβολή αίτησης ακύρωσης. Οποιαδήποτε παράβαση των όρων μας από τον πελάτη θα έχει ως αποτέλεσμα άμεσο τερματισμό λογαριασμού και υπηρεσίας χωρίς επιστροφή χρημάτων.
TOP