Κατοχύρωση Domain Ονόματος

Η NetFocus μπορεί να κατοχυρώσει το όνομα της ιστοσελίδας σας στον ελληνικό κατάλογο gr.
Από την 11/03/2012 και με αριθμό Πρωτοκόλλου W671/11-03-12 η Netfocus έχει την άδεια να καταχωρεί και να διαχειρίζεται domain names στον ελληνικό κατάλογο με κατάληξη .gr, com.gr κλπ. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαδικασία εκχώρησης και τη χρήση των ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr.
Σύμφωνα με την Απόφαση 351/76 της 20/05/2005 της ΕΕΤΤ ο χρήστης που επιθυμεί την εκχώρηση ενός ονόματος πρέπει να καταθέσει μια αίτηση σε έναν από τους καταχωρητές του Χώρου Ονομάτων με κατάληξη [.gr].
Aντικείμενο Eκχώρησης μπορεί να είναι και:

1) Ονόματα Xώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και
2) Oνόματα Xώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό Πεδίο.

 • H NETFOCUS είναι αποκλειστικά αρμόδια για την Eκχώρηση:
  Oνομάτων Xώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και
  Oνομάτων Xώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό Πεδίο.
 • Με την εξαίρεση των Oνομάτων Xώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, Oνόματα Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr, δεν είναι αντικείμενο Eκχώρησης από την EETT και δεν αποκτάται επ' αυτών αποκλειστικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση.
 • Η χρήση Oνομάτων Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου προϋποθέτει τη, σύμφωνη με την παρούσα, Eκχώρηση του αντίστοιχου Oνόματος Xώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr από το οποίο συντίθεται το Όνομα Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου ή την Eκχώρηση του αντίστοιχου Oνόματος Xώρου 3ου επιπέδου με άληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο. com.gr για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 • net.gr για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους δικτύων.
 • org.gr για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 • gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς.
 • Παράλληλα, μαζί με την αίτηση εκχώρησης ο χρήστης υποχρεούται στην κατάθεση του σχετικού τέλους εκχώρησης, το οποίο έχει οριστεί από τον καταχωρητή.
 • Η αίτηση από τον καταχωρητή κατατίθεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας με ηλεκτρονικό τρόπο στο Μητρώο, το οποίο επιστρέφει στον καταχωρητή και στις email διευθύνσεις επικοινωνίας που δηλώνονται σε κάθε αίτηση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, όπου αναγράφεται και η ημερομηνία μέχρι λεπτού της ώρας.
 • Ο καταχωρητής δίδει στον καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης με τα παραπάνω στοιχεία.
 • Το Όνομα Χώρου [.gr] ελέγχεται αυτόματα από το Μητρώο και εφόσον είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] ενεργοποιείται εντός τριών ωρών. Το αποκλειστικό δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου [.gr] δεν αποκτάται με την προσωρινή αυτή ενεργοποίηση.
 • Η ΕΕΤΤ εξετάζει την αίτηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] και προβαίνει είτε σε εκχώρηση, είτε σε απόρριψή της

Το κόστος για κατοχύρωση του domain ονόματος της αρεσκείας σας ειναι 20 ευρώ πλέον φπα για 2 χρόνια.

Μπορείτε μέσα απο τις online υπηρεσίες μας να κατοχήρωσετε το domain που επιθυμείτε.
Πέραν των ελληνικών domain μπορείτε να κατοχηρώσετε και διεθνή domain όπως:
.com, .eu, .co.uk, .asia, .info, .biz, .me, .org, .de

Βαπτίστε τον ιστότοπό σας με ένα Domain Name που σας ταιριάζει!
TOP