Διαδικασία Υλοποίησης

Σας αναγράφουμε τα στάδια υλοποίησης ενός έργου. Μέλημά μας είναι να ακολουθήσουμε έναν σύντομο δρόμο που θα οδηγήσει στην πραγματοποίηση των αναγκών σας.

01

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Κατα την συνάντησή μας θα πρέπει να κατανοήσουμε την ιδέα σας. Θα λάβουμε υπόψη μας την γενική εικόνα σας και θα σας ακούσουμε προσεκτικά. Θα πραγματοποιηθούν ερωτήσεις που θα δημιουργηθούν έχοντας σαν γνώμονα την κατανόηση των αναγκών σας. Ποιός είναι ο στόχος, ο προϋπολογισμός, οι απαιτήσεις του περιεχομένου, τα site αναφοράς, τα υλικά και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η πρώτη επαφή είναι πολυ σημαντική και είναι αυτή που θα μας καθοδηγήσει στο να δημιουργήσουμε προτάσεις.
02

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μετά την συνάντησή μας ξεκινάμε να σχεδιάζουμε ώστε να κάνουμε πραγματικότητα τα στοιχεία που συλλέξαμε. Θα χαρτογραφήσουμε την αρχιτεκτονική του site σας ή της εφαρμογής, ορίζοντας τμήματα και σελίδες και θα αποτυπώσουμε την σχέση μεταξύ τους. Θα σας αποδοθεί μια αναλυτική τεχνοοικονομική προσφορά παρουσιάζοντας την λειτουργικότητα βήμα προς βήμα για τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας του δικτυακού σας τόπου ή της εφαρμογής.
03

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η μελέτη και η ανάλυση γίνεται πράξη! Οι επιλογές για το εικαστικό, το μέγεθος των τυπογραφικων στοιχείων και οι χρωματισμοί δοκιμάζονται μέσα από μια σειρά προτάσεων. Βάση της εμπειρίας μας θα αναγνωρίσουμε/αντιληφθούμε τι λειτουργεί καλύτερα ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του έργου. Θα εξετάσουμε τα προσχέδια μαζί σας και θα κάνουμε αναλόγως βελτιώσεις / διορθώσεις, μέχρι να έχουμε την τελική έγκριση σας.
04

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μετά τις τελικές εγκρίσεις, ειμαστε έτοιμοι για την ανάπτυξη του έργου. Θα οικοδομήσουμε ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο ακολουθεί το τελικό σχέδιο που καταλήξαμε, με καθαρό κώδικα. Η ιστοσελίδα ή εφαρμογή σας αναπτύσσεται σε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον όπου θα ελέγξουμε αυστηρά τη λειτουργία του και θα διευθετηθούν ενδεχόμενα σφάλματα πριν από την παράδοση του συστήματος σε σας σε δοκιμαστική έκδοση.
05

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, θα θέσoυμε την ιστοσελίδα σας ή την εφαρμογή σε κατάσταση έτοιμη σε παραγωγικό στάδιο. Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση, κατα περίπτωση, ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο. Θα συνεργαστούμε μαζί σας ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα είστε απόλυτα ικανοποιημένοι και δεν θα έχετε απορίες.
TOP